Ngày đưa:  19/04/2017 09:35:44 AM
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa hiện đại của huyện Bình Sơn đi vào hoạt động
Bắt đầu từ ngày 10/4, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại của huyện Bình Sơn đi vào hoạt động với nguồn kinh phí đầu tư hơn 2 tỉ đồng.

 Bộ phận này thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức và công dân đối với 10 lĩnh vực: đất đai, bảo vệ môi trường; đăng ký kinh doanh; xây dựng nhà ở, quản lý đô thị; hộ tịch; bảo trợ xã hội, người có công; Giáo dục; nông nghiệp; thi đua khen thưởng và lĩnh vực tôn giáo.

 

 

Đội ngũ công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại được tuyển chọn từ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện đã được đào tạo, tập huấn trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa huyện Bình Sơn

Thúy Vân

Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Video clip ngành TT&TT
Xem tất cả 
   Các tin xem nhiều nhất
   Tin mới nhất