TIN VẮN:

Tập huấn về số hóa, truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất.

08/08/2017 08:24:22 AM         

Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức tập huấn về công tác số hóa, truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất cho gần 200 lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố và đài truyền thanh các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Phú Hà, Phó Giám đốc Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực III triển khai công tác số hóa truyền hình tại Hội nghị

Ông Nguyễn Phú Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến khu vực III đã truyền đạt về lộ trình chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số, tình hình số hóa truyền hình mặt đất, lợi ích số hóa truyền hình, thiết bị thu truyền hình số mặt đất, công tác hỗ trợ chuyển đổi phương thức thu xem cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách từ quỹ dịch vụ viễn thông công ích… để từ đó các đơn vị, địa phương triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân biết và thực hiện. 

Theo lộ trình chuyển đổi thì Quảng Ngãi sẽ ngừng phát sóng hoàn toàn truyền hình tương tự vào ngày 31/12/2018 để chuyển sang truyền hình số mặt đất.

Toàn cành buổi tập huấn

 

Tin, ảnh: Thúy Vân

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 34 Đang truy cập:
  • 3067447 Tổng lượt: