TIN VẮN:

Biểu mẫu thay đổi thông tin chứng thư số

05/04/2018 03:52:40 PM         

Trong thời gian qua, các yêu cầu cấp mới, gia hạn, thu hồi chứng thư số đã được các Cơ quan quản lý thuê bao thực hiện theo đúng quy định tại thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực tế tại các cơ quan, đơn vị xuất hiện nhiều nhu cầu về việc thay đổi thông tin chứng thư số do các tổ chức đổi tên, chia tách, sát nhập,...; cá nhân được luân chuyển, thay đổi địa chỉ thư điện tử,... Để đáp ứng kịp thời và không làm gián đoạn quá trình sử dụng chứng thư số, Cục Chứng thực số và bảo mật thông tin hướng dẫn các Cơ quan quản lý thuê bao quy trình thay đổi thông tin chứng thư số. Đơn vị cần điền thông tin theo biểu mẫu đính kèm và gửi về cho cơ quan quản lý chứng thư số trên địa bàn tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông).
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 29 Đang truy cập:
  • 2853382 Tổng lượt: