Ngày đưa:  08/06/2018 02:56:28 PM
Từ ngày 11/6, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và trả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
Ngày 05/6/2018, Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản số 733/VP-HCC về việc thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đó, kể từ ngày 11/6/2018 sẽ có thêm 03 sở: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa-Thể thao-Du lịch thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh, địa chỉ số 60-62 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

Thúy vân 

Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Video clip ngành TT&TT
Xem tất cả 
   Các tin xem nhiều nhất
   Tin mới nhất