TIN VẮN:

Tập huấn chữ ký số cho công chức, viên chức huyện Ba Tơ

28/05/2019 03:49:46 PM         

Toàn cảnh buổi tập huấn tại huyện Ba Tơ
Toàn cảnh buổi tập huấn tại huyện Ba Tơ
Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Ba Tơ tổ chức lớp tập huấn ứng dụng chữ ký số cho gần 100 cán bộ lãnh đạo, phụ trách văn thư của các phòng ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 Nội dung tập huấn là ứng dụng chữ ký số  trong việc trao đổi văn bản điện tử để bảo đảm an toàn, thông tin được xác thực và có giá trị pháp lý, từ đó thúc đẩy hoạt động trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan của huyện Ba Tơ tích cực hơn nữa trong thời gian tới.    

Bảo Hy

G