TIN VẮN:

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2020

05/02/2020 08:08:01 AM         

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông vừa triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 Năm 2019 Trung tâm tổ chức 06 lớp tập huấn ứng dụng chữ ký số cho các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và các xã; mở 03 lớp tập huấn về an toàn an ninh thông tin cho cán bộ cơ sở ở huyện Nghĩa Hành và thành phố Quảng Ngãi; tổ chức hội thi kỹ năng sử dụng máy tính cho cán bộ công chức, viên chức; mở lớp đào tạo chuyên sâu cho cán bộ làm công tác an toàn thông tin của tỉnh.

Bên cạnh đó,Trung tâm thực hiện dịch vụ tư vấn giám sát các dự án, gói thầu thiết bị tin học cho một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
Năm 2020,Trung tâm tiếp tục quản trị, vận hành các hệ thống Trung tâm dữ liệu tỉnh; hệ thống Hội nghị truyền hình tỉnh; hệ thống mạng LAN Sở bảo đảm ổn định, an toàn, thông suốt;  thực hiện công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng và công tác tuyên truyền về thông tin và truyền thông, cải cách hành chính.
 

Thúy Vân

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 41 Đang truy cập:
  • 5.216.067 Tổng lượt:
G