TIN VẮN:

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM

27/09/2023 09:19:41 AM         

 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NGÃI  

 
   1. Lãnh đạo Trung tâm
    Là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
 
STT Họ và tên Chức danh Liên hệ
1 Trần Duy Linh Giám đốc

 ĐT:  0941.121.279

 Email: tdlinh-stttt@quangngai.gov.vn

2 Phạm Thị Ngọc Yến Phó Giám đốc

ĐT: 0906.835.511

Email: ptnyen-stttt@quangngai.gov.vn

   
2. Phòng Tổng hợp và Truyền thông:

      2.1. Nhiệm vụ: 

 - Tham mưu xây dựng định hướng hoạt động dài hạn, trung hạn, kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, năm của đơn vị; tổ chức, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động theo định kỳ và đột xuất;

- Tổ chức quản lý nhân sự, biên chế, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động. Quản lý tài sản; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc cho viên chức và người lao động; 

- Thực hiện tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, lĩnh vực thông tin và truyền thông trên các phương tiện truyền thông, nền tảng số về cải cách hành chính; thông tin, tuyên truyền phục vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đô thị thông minh,… trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ truyền thông, sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm, các hoạt động truyền thông đa phương tiện, truyền thông mạng xã hội;

- Theo dõi, quản lý vận hành hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng tại Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Ngãi. Hỗ trợ triển khai ứng dụng chữ ký số trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng; 

- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông;

- Thực hiện công tác kế toán; văn thư, lưu trữ, thủ quỹ;

- Triển khai hoạt động dịch vụ tư vấn, đầu tư các dự án về Chuyển đổi số; 

- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan triển khai hoạt động chung của đơn vị và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm.

  2.2. Nhân sự:  

 
STT Họ và tên Chức vụ Liên hệ
1 Trần Đức An  Phụ trách phòng
  ĐT: 0906.835.511
 Email: tdan-stttt@quangngai.gov.vn
 2  Nguyễn Trần Thu Huyền  Chuyên viên
  ĐT: 0944.121.023
 Email: ntthuyen-stttt@quangngai.gov.vn
 3  Nguyễn Hoàng Tú  Chuyên viên
  ĐT: 0942.099.707
 Email: nhtu-stttt@quangngai.gov.vn
 4  Vy Tú Đình  Nhân viên
  ĐT: 0942.099.707
 Email: vtdinh-stttt@quangngai.gov.vn
 5  Phan Nguyễn Hoàng Ngân  Nhân viên
  ĐT: 0326386550
 
 
 
3. Phòng Kỹ thuật và Hạ tầng số:

     3.1. Nhiệm vụ:

 - Trực tiếp quản trị, vận hành, duy trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi, hạ tầng kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số của tỉnh; triển khai giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung của tỉnh được cài đặt trên hệ thống;

- Quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, trục liên thông kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung tỉnh Quảng Ngãi; thực hiện hoạt động về xây dựng, cập nhật, nâng cấp, tích hợp, chia sẻ, phân quyền truy xuất cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung tại Trung tâm phục vụ chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước và phục vụ công dân, doanh nghiệp;
- Theo dõi, tổng hợp tình trạng thiết bị giao Trung tâm quản lý, vận hành tại Trung tâm dữ liệu; quản trị hệ thống mạng nội bộ Sở Thông tin và Truyền thông, các ứng dụng, dịch vụ Chuyển đổi số do Trung tâm xây dựng, cung cấp;
- Trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống giám sát tường lửa tập trung cho cơ quan, đơn vị trong tỉnh; hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng;
- Triển khai thu thập, phân tích, đánh giá tình hình an toàn thông tin mạng, cảnh báo nguy cơ tấn công mạng; ứng cứu, ngăn chặn, xử lý, khắc phục các cuộc tấn công mạng; đầu mối thực hiện các hoạt động điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; 
- Giám sát, theo dõi an toàn thông tin, hệ thống mạng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; ứng cứu, khắc phục sự cố mạng máy tính. Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị phòng, chống, ngăn chặn thư rác;  
- Tổ chức hướng dẫn quản trị, bảo đảm an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, phổ cập công cụ và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin mạng ở mức cơ bản cho người dân;
- Tham gia đánh giá hiệu quả của biện pháp bảo đảm an toàn thông tin; đánh giá phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu, thử nghiệm xâm nhập hệ thống cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn sử dụng, vận hành các phần mềm, hệ thống thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đào tạo, tập huấn kiến thức về chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh; 
- Tổ chức sản xuất phần mềm, triển khai sản phẩm, ứng dụng Chuyển đổi số nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và phục vụ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phát triển đô thị thông minh;
- Xây dựng các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng; 
- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông;
- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan triển khai hoạt động chung của đơn vị và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm.
  
  3.2. Nhân sự:
 
STT Họ và tên Chức vụ Liên hệ
1 Trương Thị Diệu Thuỷ  Trưởng phòng
 ĐT: 0943.870.403
 Email: ttdthuy-stttt@quangngai.gov.vn
 2  Đặng Văn Trịnh  Chuyên viên
 ĐT: 0908.164.169
 Email: dvtrinh-stttt@quangngai.gov.vn
 3  Cao Xuân Huy  Nhân viên
 ĐT: 0328.256.544
 Email: cxhuy-stttt@quangngai.gov.vn
 4  Huỳnh Tấn Linh  Nhân viên
 ĐT: 0327.486.113
 Email: htlinh-stttt@quangngai.gov.vn
 5  Thượng Đình Nguyên  Nhân viên
 ĐT: 0914.849.369
 Email: tdnguyen-stttt@quangngai.gov.vn
 6  Nguyễn Nhật Pha  Nhân viên
 ĐT: 0347.299.810
 7  Đỗ Duy Phương  Nhân viên
 ĐT: 0949.707.813
 Email: ddphuong-stttt@quangngai.gov.vn
 8  Huỳnh Anh Sỹ  Nhân viên
 ĐT: 0973.578.955
 Email: hasy-stttt@quangngai.gov.vn
 9  Vũ Hà Ngọc Giang  Nhân viên
 ĐT: 0379.591.579
 

    
 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 94 Đang truy cập:
  • Tổng lượt:
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Bản quyền ©2011 thuộc về Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi
Địa chỉ: 118 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: Hỗ trợ chữ ký số: 0255 3828022  - Trung tâm Dữ liệu tỉnh: 02553 847768  - Hỗ trợ kỹ thuật: 0255 3 718 167 - Giám đốc: Di động: 0941.121.279 - Zalo: 0941.121.279
Email: trungtam-stttt@quangngai.gov.vn Website: nuian.vn
Số giấy phép: 02/GP-TTĐT cấp ngày 30/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 94 Đang truy cập:
  • Tổng lượt: