TIN VẮN:

Bưu điện chi trả chế độ hưu trí và trợ cấp bảo hiểm xã hội 02 tháng liên tiếp

18/08/2020 09:57:58 AM         

Bưu điện tỉnh phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh thực hiện chi trả gộp lương hưu và chế độ BHXH 02 tháng 8 và 9 năm 2020 theo hai hình thức chuyển khoản và trả tiền mặt.

 Bưu điện thực hiện chi trả tại nhà đối với các trường hợp cách ly y tế tại nhà, người có hoàn cảnh neo đơn, bệnh tật. Công tác trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân thực hiện chi trả được Bưu điện chú trọng để đảm bảo an toàn cho nhân viên. Đối với trường hợp người thụ hưởng thuộc địa điểm, khu vực, địa bàn đang thuộc diện cách ly, phong tỏa, Bưu điện tỉnh sẽ thực hiện chi trả sau khi những địa điểm trên chính thức gỡ bỏ phong tỏa, hết thời hạn cách ly.

Thúy Vân

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 49 Đang truy cập:
  • 1 Tổng lượt: