TIN VẮN:

Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi triển khai nhiệm vụ năm 2021

31/12/2020 03:28:30 PM         

Đồng chí Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm CN-TT&TT tại Hội nghị
Đồng chí Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm CN-TT&TT tại Hội nghị
Chiều ngày 29/12, Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

 Trong năm qua, do tác động của đại dịch Covid-19 nên việc triển khai các hoạt động sự nghiệp của Trung tâm bị ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm đã phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực lao động sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao như: tiếp tục duy trì, vận hành hệ thống Trung tâm dữ liệu tỉnh (DataCenter) hoạt động liên tục, ổn định, an toàn; Công tác an toàn an ninh mạng được chú trọng quan tâm triển khai nhiều giải pháp; tổ chức khảo sát, sửa chữa thiết bị hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh để sẵn sàng triển khai các cuộc họp của tỉnh trong giai đoạn thực hiện phòng chống dịch Covid-19; tiếp tục duy trì có hiệu quả công tác tuyên truyền về thông tin và truyền thông, cải cách hành chính trên sóng phát thanh, bản tin tuyên truyền cải cách hành chính; tổ chức thành công  03 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn an ninh thông tin cho cán bộ cơ sở ở huyện Lý Sơn, Minh Long, Sơn Hà…

Bên cạnh đó, thực hiện tư vấn giám sát các dự án, gói thầu: phần mềm đánh giá CBCCVC, phần mềm quản lý tiền lương; Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết gói thầu hệ thống ecabinet tại VP tỉnh ủy; phần mềm du lịch di động; xây dựng phần mềm xử lý chồng chéo cho Thanh tra tỉnh Đăk Lak, Phần mềm lịch làm việc Trà Bồng; xây dựng website Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh, Trường Chính trị tỉnh; tập huấn ứng dụng chữ ký số cho huyện Sơn Tây; triển khai gói thầu lắp đặt đầu thu kỹ thuật số cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh...

Năm 2021, Trung tâm tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động liên kết, tìm kiếm, khai thác thị trường dịch vụ phù hợp với khả năng, lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

Thúy Vân

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 5265 Đang truy cập:
  • 6.320.045 Tổng lượt:
G