TIN VẮN:

Tập huấn cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

10/12/2021 02:28:22 PM         

Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tập huấn phần mềm quản lý thông tin công tác dân tộc tỉnh Quảng Ngãi cho hơn 30 cán bộ, công chức của Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc các huyện miền núi, Văn phòng UBND cấp huyện có người dân tộc thiểu số sinh sống.

Cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý thông tin, tuyên truyền về  công tác dân tộc tỉnh Quảng Ngãi do Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông xây dựng gồm các chức năng: quản lý hồ sơ, tài liệu với nhiều cấp phân quyền truy cập dữ liệu; chức năng tra cứu thống kê và chức năng tra cứu tài liệu công khai, tạo mã QR cho tài liệu để chia sẻ tài liệu được nhanh chóng, thuận tiện. Cơ sở dữ liệu, phần mềm này cũng cho phép quản lý các phiếu, biểu mẫu nhập liệu, tìm kiếm và trích xuất dữ liệu thống kê chính xác.

Đối tượng người dùng sẽ tham gia sử dụng hệ thống này để lưu trữ dữ liệu số của bản thân, cơ quan, đơn vị một cách an toàn; đồng thời, người sử dụng với tài khoản được phân quyền có thể chia sẻ các dữ liệu cho người dùng cuối được xem.

Việc ứng dụng phần mềm quản lý thông tin công tác dân tộc giúp nâng cao chất lượng quản lý, giám sát việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo sự quan tâm, tìm giải pháp phù hợp trong quá trình chăm lo mọi mặt cho đồng bào dân tộc tiểu số trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, việc ứng dụng cơ sở dữ liệu, phần mềm này góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, từng bước số hoá hồ sơ, dữ liệu, thực hiện chuyển đổi số trong công tác dân tộc.

Thuý Vân


 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 60 Đang truy cập:
  • 1 Tổng lượt: