TIN VẮN:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

06/02/2023 10:32:29 AM         

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi cần tuyển dụng 03 lao động làm công việc tại Trung tâm, bao gồm 02 nhân viên CNTT và 01 nhân viên Truyền thông, cụ thể như sau:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 2018 Đang truy cập:
  • 6.028.871 Tổng lượt:
G